top
网站首页>关于我们> 新闻中心

NEWS

     

半成品及熟食系列对储存温度的要求
来源: 点击数:1151次 更新时间:2020-6-16 9:55:35

生熟食品、半成品储存温度及有效期规范

第一条 为严格控制生熟食品及半成品保存情况,保证所提供的食品能充分满足顾客需求,并符合国家法律法规要求,根据具体情况制定各生熟食品、半成品的储存温度、有效期。

品  种        储存地点       储存温度     未加工有效期     加工有效期
冻  肉        冷库           0~ 20C                          3个月        
叶菜类蔬菜    洗切间         室温        18~ 48小时        12~15小时
茎菜类蔬菜    洗切间         室温        18~ 48小时        12一15小时
根菜类蔬菜    洗切间         室温        48~ 72小时        24~ 36小时
果菜类蔬菜    洗切间         室温        48~120一小时      12~ 48小时
花菜类蔬菜    洗切间         室温        18~48小时        12~15小时
食用茵类蔬菜  洗切间         室温        18~ 24小时         8~ 12小时       
皮冻          保鲜柜         0~ lO ℃                      5天
淡水鱼        冷库           0~20℃                       48小时
咸水鱼        冷库           0~20℃                        数月
牛奶         保鲜柜          0~1O℃                        48小时
禽类         冷库            0~ 20℃                       5天
蛋类                         室温                          5~7天
主食                         室温                          12~ 24小时
豆制品      保鲜柜           0~ lO℃                       12~ 24小时
熟食         保鲜柜          0~ IO℃   按厂家有效期        12小时

第二条 有明确保质期的物品按保质期规定执行。

第三条 各物品在储存时,负责储存的工作人员应将食品储存牌调到储存时间;在将该物品取出时,应检查是否超过储存期限,若有,则应上报本部门负责人,由本部门负责人根据规定进行处理,


【刷新页面】【加入收藏】【打印此文】 【关闭窗口】
上一篇:大暑过后对食品卫生的要求 下一篇:夏季饮食安全从源头做起
新闻中心
新闻中心